Nasze przygotowanie techniczne i wieloletnie doświadczenie wykonawcze pozwala nam zaoferować Państwu wykonanie zadań typowych oraz tych, które wymagają specjalnego podejścia ze względu na warunki realizacyjne czy występujące problemy techniczne lub diagnostyczne.

Do zleceń podchodzimy kompleksowo zaczynając od analizy faktycznych uwarunkowań, dokumentacji projektowej (w przypadku jej braku możemy wykonać ją sami), obowiązujących norm, poprzez obsługę przygotowawczą, realizacyjną i odbiorową, do pomocy w uzyskaniu dofinansowania inwestycji włącznie.

Naszym celem jest zapewnienie klientom satysfakcji z efektu naszych działań w trakcie realizacji, ale także później podczas eksploatacji.

Źródła ciepła

 • Pompy ciepła (powietrzne, gruntowe,basenowe)
 • Kotły gazowe
 • Kotły na pellet
 • Węzły ciepłownicze/Logotermy
 • Kominki z płaszczem wodnym
 • Systemy mieszane z automatyką (pompa ciepła, kocioł , kominek)

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje grzewcze (hydrauliczne i elektryczne)

 • Grzejnikowe
 • Podłogowe 
 • Ścienne
 • Automatyka sterująca standardowa i nadzorem zdalnym
 • Podgrzewanie wjazdów i rynien

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi we wszystkich technologiach dostępnych na rynku
 • Hydrofory
 • Pompy głębinowe
 • Stacje uzdatniania

Instalacje kanalizacyjne

 • Standardowe, niskoszumowe, podciśnieniowe, ciśnieniowe
 • Oczyszczalnie przydomowe
 • Szamba
 • Urządzenia przeciwzalewowe

Wentylacja

Klimatyzacja

Rekuperacja

Przyłącza i sieci  (ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne)

W ramach naszych usług rozwiązujemy problemy standardowe i nietypowe np.

 • Integrowanie różnych systemów grzewczych
 • Regulacja instalacji grzewczych
 • Identyfikowanie problemów z ogrzewaniem
 • Usuwanie awarii instalacji
 • Odnajdywanie miejsc wycieków „utajonych”
 • Nieinwazyjne uszczelnianie instalacji metodami chemicznymi
 • Czyszczenie chemiczne instalacji wodociągowych i grzewczych