Na naszej stronie znajdują się odnośniki do 3 programów ogólnopolskich, których ogólnym celem jest wsparcie finansowe inwestycji energetycznych. Są to programy: 

Mój prąd 

Program Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę, instrument dedykowany wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Czyste powietrze

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Energia Plus

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W naszej firmie służymy kompleksowym wsparciem klienta, dlatego jest też możliwość pomocy w napisaniu wniosków.