Zdefiniowanie tego pojęcia nie należy do łatwych, ponieważ wielu specjalistów i wykonawców ma już swoje utarte podejście do tematu, jednak w dużym skrócie jest to ogół przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną naszego budynku oraz redukcję zużycia energii pierwotnej. To zdanie nie tłumaczy jednak dokładnie, jakie działania można podjąć w zakresie termomodernizacji.

Należy się tutaj odwołać do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 5 stycznia 2017 roku ogłoszono tekst jednolity tego dokumentu, zawierający ostatnie poprawki. Ustawodawca wychodzi nam naprzeciw i podaje konkretną definicję termomodernizacji jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Skupiając się na niezbędnym minimum, przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: inwestycja, która redukujezapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej, oraz taka która redukuje zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz zasilającym go źródle ciepła. To również przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła, a tym samym likwidacja lokalnego. Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się też wymianę (całkowitą lub częściową) źródła energii na odnawialne lub wysokosprawną kogenerację. Spełnienie jednego z wymieniowych punktów wystarczy, by uznać przedsięwzięcie za termomodernizacyjne.

Jakie działania konkretnie uznaje się za termomodernizację?

 1. Działania redukujące stratę ciepła przez przegrody budynku:
  1. docieplanie ścian, dachu, stropów oraz podłóg,
  1. wymianę okien lub drzwi.
 • Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej budynku (minimalizujemy straty, zwiększamy efektywność i oszczędzamy energię):
  • wymiana grzejników,
  • zmiana rodzaju ogrzewania (instalacja podłogówki, ogrzewania powietrznego itp.),
  • montaż zaworów termostatycznych,
  • instalacja regulatorów pokojowych lub pogodowych,
  • izolacja przewodów,
  • modernizacja układu przygotowania ciepłej wody użytkowej (zbiornik c.w.u., podgrzewacz przepływowy),
  • modernizacja wentylacji (inwestycja w wentylację mechaniczną oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego)
 • Działania na źródłach ciepła:
  • wymiana źródła ciepła – np. kupujemy nowy kocioł o wyższej sprawności lub podłączamy się do miejskiej sieci ciepłowniczej (wtedy likwidujemy własne, tzw. lokalne, źródło ciepła),
  • zmiana nośnika energii – zamieniamy np. węgiel na pelet (może się to wiązać z zakupem nowego kotła),
  • inwestycja w odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biopaliwa itp.)
  • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji 

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – tekst jednolity z dn. 5 stycznia 2017.